SP ZOZ w Zadzimiu informuje, że jest w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia – oddział w Sieradzu odnośnie szczepienia populacji Gminy Zadzim szczepionką przeciw Covid - 19. Do 15 stycznia NFZ wyznaczyło termin zgłaszania do szczepień pracowników ochrony zdrowia (tzw. grupy zero) W chwili obecnej NFZ i Ministerstwo Zdrowia nie podają informacji o terminie szczepień populacyjnych. SP ZOZ w Zadzimiu przekaże takie informacje do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Jaka kolejność obowiązuje?

Etap zero: pierwsze dawki są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

(Jak 31 grudnia podało biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, resort rozważa możliwość zakwalifikowania do grupy priorytetowej również osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.)

Etap pierwszy: obejmuje on pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczycieli.

 

Etap drugi: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

 

Etap trzeci: szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

 

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Jaka kolejność obowiązuje?

04 stycznia 2021

Rejestracja telefoniczna:

43 678 61 90

798 262 799

693 457 018