Informujemy, że w SP ZOZ w Zadzimiu trwa szczepienie populacji pacjentów  grupy pierwszej szczepionką COMIRNATY przeciw COVID-19 firm BioNTech i Pfizer.

Dotychczas zostały zaszczepione 72 osoby. Pomimo, że stworzone przez nas warunki lokalowo - personalne pozwalają na zaszczepienie większej ilości osób, z magazynu Rezerw Materiałowych otrzymujemy - jak inne podmioty szczepiące- jedynie 30 dawek tygodniowo.

Informujemy również, że dotychczas w trakcie szczepień i po nich nie wystąpiły niepożądane zdarzenia medyczne (powikłania).

 

Szczepienia COVID-19

10 lutego 2021

Rejestracja telefoniczna:

43 678 61 90

798 262 799

693 457 018