INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPZOZ W ZADZIMIU

Chroń siebie i swoich bliskich przed zakażeniem koronawirusem.
Jeżeli nie musisz nie zgłaszaj się osobiście do lekarza. Możesz uzyskać poradę telefoniczną.

 

Od 17.03.2020 r pacjent będzie mógł wejść do przychodni tylko wtedy, gdy lekarz w rozmowie telefonicznej uzna, że potrzebne jest badanie przedmiotowe. Wizyty domowe będą maksymalnie ograniczane do sytuacji koniecznych, ustalanych przez lekarza drogą telefoniczną. Nie będą to wizyty u osób z infekcjami dróg oddechowych, a jeśli już to w środkach ochrony osobistej. Każda taka osoba może być niedługo potencjalnie zakażona koronawirusem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna ( internista, pediatra)– ograniczenie wizyt w Poradni

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej lekarza POZ/pielęgniarki POZ/ położnej POZ pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Zadzimiu w godzinach:

· Zadzim - od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu  43 678 61 90 ,   798 262 799,      693 457 018

· Małyń - wtorek- od 8.00 do 15.35, czwartek 10.25-18.00 pod numerem telefonu  43 678 60 81

· Zygry – poniedziałek od 8.00-15.35, środa od 10.25-18.00, piątek 10.25.18.00 pod numerem telefonu
43 678 60 02

Personel Rejestracji po otrzymaniu zgody od pacjenta na ten rodzaj wizyty poinformuje o dalszym postępowaniu i wyznaczonym przedziale czasowym, w jakim lekarz będzie się kontaktował z pacjentem

Podczas teleporady można będzie otrzymać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie,zalecenia,

Poradnia dla dzieci zdrowych – ( bilanse, szczepienia)

Zamknięta do odwołania.

Poradnia Ginekologiczna – ograniczenie wizyt w Poradni

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej lekarza specjalisty przez pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym.

Personel Rejestracji po otrzymaniu zgody od pacjenta na ten rodzaj wizyty poinformuje o dalszym postępowaniu i wyznaczonym przedziale czasowym, w jakim lekarz będzie się kontaktował z pacjentem.

Podczas porady telefonicznej można uzyskać e-receptę, e-skierowane, e-zwolnienie, zalecenia.

 

Gabinet Rehabilitacji

Wstrzymane zabiegi do odwołania

Punkt Pobrań

Wstrzymane badania do odwołania

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPZOZ W ZADZIMIU

17 marca 2020

Rejestracja telefoniczna:

43 678 61 90

798 262 799

693 457 018